banner
医院公告
沈阳市安宁医院采购 老年健康管理系统菜单模块项目公示
出处:安宁医院 2023-04-03
浏览量:7448

沈阳市安宁医院采购

老年健康管理系统菜单模块项目公示

 

沈阳市安宁医院采购老年健康管理系统菜单模块项目,中标公司为沈阳施维英科技有限公司。现将采购内容公示如下:

                                                           

名称

金额

老年健康管理系统菜单模块

 

15000

 

 

 

 

                                    沈阳市安宁医院

                                     2023.4.3