banner
医院公告
沈阳市安宁医院康复科改造项目 议价结果公示
出处:安宁医院 2023-06-30
浏览量:4590

沈阳市安宁医院康复科改造项目

议价结果公示

 

序号

企业名称

1

辽宁重泰建设工程有限公司

2

沈阳鑫隆建设工程安装有限公司

3

辽宁海博建设集团有限公司

 

经采购评审小组讨论投票决定中标企业为辽宁重泰建设工程有限公司

                   

                                 沈阳市安宁医院

2023.6.30