banner
医院公告
沈阳市安宁医院的室外LED屏幕项目公示
出处:安宁医院 2023-07-14
浏览量:4789

沈阳市安宁医院的室外LED屏幕项目公示

序号

企业名称

1

辽宁诚东电子科技有限公司

2

沈阳亿舟电子科技有限公司

3

沈阳市海博亮化工程维修及安装中心

 

经采购评审小组讨论投票决定中标企业为辽宁诚东电子科技有限公司

                   

                                 沈阳市安宁医院

2023.7.14