banner
医院公告
沈阳市安宁医院采购 医院官网等级保护相关整改及采购项目公示
出处:安宁医院 2023-11-01
浏览量:755

沈阳市安宁医院采购

医院官网等级保护相关整改及采购项目公示

 

沈阳市安宁医院采购医院官网等级保护相关整改及采购项目,中标公司为医院官网运营商沈阳北思达文化传播有限公司。现将采购内容公示如下:

 

名称

金额

医院官网等级保护相关整改

18400

 

 

 

 

                                    沈阳市安宁医院

                                     2023.11.1