banner
医院公告
沈阳市安宁医院电梯维保项目公示
出处:安宁医院 2023-10-19
浏览量:699

沈阳市安宁医院电梯维保项目公示

 

序号

供货商

1

沈阳北富电梯有限公司

2

沈阳美日安电梯有限公司

3

沈阳红力达电梯安装有限公司

4

沈阳新力电梯有限公司

5

艾克斯特电梯有限公司

 

 

 

经采购评审小组讨论投票决定出最终企业为沈阳红力达电梯安装有限公司

 

 

 

                                               沈阳市安宁医院

                                          20231019