banner
医院公告
沈阳市安宁医院网络防火墙议价结果公示
出处:安宁医院 2024-03-18
浏览量:6513

 

 

沈阳市安宁医院网络防火墙议价结果公示

一、项目名称:沈阳市安宁医院网络安全设备采购项目
二、中标信息:
1
、供应商名称:沈阳奇煜科技有限公司

2、主要标的信息:网络防火墙一台,型号:东软NetEye防火墙系统V3.2.4

3、成交金额:48500
三、其他补充事宜:无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
名称:沈阳市安宁医院
地址:沈阳市沈北新区辉山大街134

                                                                     沈阳市安宁医院

                                                                      2024318