banner
医院公告
沈阳市安宁医院外送第三方检验所项目公示
出处:安宁医院 2024-05-24
浏览量:3330

沈阳市安宁医院外送第三方检验所项目公示

项目一:外送血清药物浓度和毒品检测项目

序号

企业名称

1

沈阳和合医学检验所有限公司

2

沈阳迪安医学检验所有限公司

3

  辽宁华银康医学检验实验室有限公司

项目二:外送糖化血红蛋白、一般细菌培养等检验项目 

序号

企业名称

1

沈阳迪安医学检验所有限公司

2

大连大检医学实验室有限公司

3

沈阳和合医学检验所有限公司

 

经采购评审小组讨论投票决定项目一中标企业为沈阳和合医学检验所有限公司,项目二中标企业为沈阳迪安医学检验所有限公司。

                   

                                沈阳市安宁医院

                                2024.5.24